Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nunda, bu Kanun’un temel amacı açıklanmaktadır. Kilitpazar olarak bu amaç doğrultusunda sizi bilgilendirmekten  memnuniyet duyarız. İşbu Kanun’a göre kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amaçlanmaktadır.

Kilitpazar, işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli gördüğü takdirde her zaman değişik yapma hakkını saklı tutar. Aydınlatma Metni’nde meydana gelecek değişiklikler, www.kilitpazar.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde Kilitpazar tarafından yayımlandığı anda geçerli olacaktır.

Kilitpazar tarafından tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunları işlemedeki amaçlar, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınıza yönelik konuları aşağıdan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Kilitpazar’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”in sunulmakta olduğu www.kilitpazar.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

Target

A-) Üyelerimiz

Kilitpazar platformunda yer alan üyelik koşullarını onaylayarak web sitesinden ya da Kilitpazar mobil uygulamadan giriş yapan ve platformda yer alan ürünleri satın alan kişiler “Üye” olarak nitelendirilmektedir. Kilitpazar’a üye olmanız halinde İşbu Aydınlatma Metni’nde Üyelerimiz başlığı altındaki 3. maddesinde belirtilen kişisel verileriniz işlenecektir.

1-) Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uygun olarak toplanan Kişisel Verileriniz, ALİ KAHRAMAN – KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

3-) İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

İşlenen Kişisel Verileriniz:

a-) Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız.

Veri İşleme Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin, iletişim faaliyetlerinin, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve ayrıca hukuk işlerinin takibi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve ayrıca iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin; sözleşme ve üyelik süreçlerinin; talep/şikayetlerin takibi ve yürütülmesi. Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: Kimlik bilgileri altında tanımlanan kişisel veriler, Kilitpazar web sitesi ve mobil uygulamasındaki; üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar, basılı/elektronik formlar (Örn. ödeme formu) toplanmaktadır.

b-) İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, fatura ve teslimat adresiniz.

Veri İşleme Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin; iletişim faaliyetlerinin, iş faaliyetlerinin, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin, hukuk işlerinin takibin ve yürütülmesi. Ayrıca mal/hizmet satış süreçlerinin, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının ve reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi. Ayrıca, talep / şikayetlerin takibi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi. Ayrıca, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler, Kilitpazar web sitesi ve mobil uygulamasındaki; üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar, basılı/elektronik formlar (Örn. ödeme formu) aracılığıyla toplanmaktadır.

c-) İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgisi, parola bilgileri ve çerez bilgileri.

Veri İşleme Amacı: Denetim/etik faaliyetlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi. Ayrıca  iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

d-) Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş bilgisi ve fatura bilgisi, teslimat işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri, Kilitpazar’da yer alan ürünlere ilişkin soru sorulması halinde sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler, ürünlere yönelik yorumlarda kullanıcı bilgileri ve yorum içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler

Veri İşleme Amacı: Reklam, kampanya ve promosyon süreçleri ve talep / şikayetlerin takibi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; iş süreçlerinin geliştirilmesinin sağlanması

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Öneminden dolayı ayrıca ifade etmek isteriz ki ürünlere yönelik yorum yapmanız durumunda ad ve soyadınız diğer müşteriler tarafından görüntülenemeyecektir. Bununla beraber, ürünlere yönelik yorumlarda paylaşmış olduğunuz görseller (ya da platform tarafından paylaşmaya imkan sağlanıyorsa videolar) bizzat ürüne, ürünün kendisine yönelik olmalı; kimliğinizi belirlenebilir kılmamalıdır. Aksi halde açık rızanızın bulunduğuna dair iradeniz olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca ürünlere yönelik yorumlarınızda paylaştığınız görsel (ya da platform tarafından paylaşıma imkan sağlanıyorsa videolar) 3. kişilerin verileri de dahil diğer kişilerin kişisel verilerini içeren veriler olmamalıdır. Aksi halde 6698 sayılı KVKK’ye göre 3. kişileri ve/veya diğer kişileri bilgilendirmeniz gerektiğini ayrıca belirtmek isteriz.

Ayrıca yukarıda da değinildiği gibi müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; iş süreçlerinin geliştirilmesinin sağlanması amacına bağlı olarak işlenen kullanıcı bilgileriniz ve yorum içerisinde bizzat tarafınızca paylaşılan bilgileriniz; Google, Bing gibi arama motorlarının algoritmaları sonucunda, arama motorlarınca yorumunuzun bulunduğu sayfa indekslenebilmektedir. İlgili durumun ortaya çıkması halinde yorumunuzda düzenlemede bulunsanız dahi yorumlarınız arama motorları sayfasında eski haliyle, yeniden indekslemeye kadar görülecektir. Arama motorlarının tekrar indeksleme tarihini beklemeden yorumunuzun kaldırılmasını yönelik talebiniz bulunuyorsa bu talebinizi doğrudan kişisel veri sahibi statüsünde olan arama motorlarına bildirmeniz gerekmektedir.

e-) Hukuki İşlem Bilgileri: Uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler).

Veri İşleme Amacı: Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. Risk yönetimi süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi. Talep / şikayetlerin takibi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı ya da elektronik sair belgeler yoluyla toplanmaktadır.

Mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz, Kilitpazar tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, veri sorumlusu sıfatı ile sınırlı olarak işlenecektir. Yukarıda belirlenen amaçlar kapsamına girmeyen durumların söz konusu olması halinde, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni’nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir.

4-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 • İşlenen Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin savunulabilmesi amacıyla hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde, yetkili kişi ve resmi kurumlara paylaşılabilecektir.
 • Bununla beraber, Kilitpazar’ın iş faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı DigitalOcean, Inc. bulut altyapı sağlayıcısının sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Bundan dolayı tarafınıza ait kişisel verilerin Kilitpazar adına sunucuyu yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Kilitpazar, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi yazılımın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak yurt dışına aktarmakta yetkili olabilecektir.
 • Ayrıca, üyelere ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kişisel Verilerin Aktarılması başlıklı 8. maddesine dayanarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak yukarıda sayılan ilgili amaçların gerçekleşmişini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, yapmış olduğumuz mevzuata uygun sözleşmeler kapsamında;
  • Ürünün gönderimini gerçekleştirmek için satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri,
  • Ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ile ödeme ağ geçidi için kullanılan iş ortaklarımıza,
  • Teslimat durumu, gönderim durumu vb. konularda bilgi vermek için toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza,
  • Eğer bulunuyorsa, gerektiğinde satış sonrası hizmetler için tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine,
  • Faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi ve Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi amacıyla iş ortaklarımız, satın alınan ürün ya da hizmetin satıcısı, danışman ya da hizmet sağlayıcımızla,
  • Müşteri ile satıcı arasındaki ticari faaliyet sonucu, müşterinin e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için satıcı e-fatura iş ortağıyla,
  • Özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, işbirliği içerisinde olduğumuz ve ortak kampanya yapılan iş ortaklarına,
  • Teknolojik altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla

paylaşılabilecektir.

Target

B-) Misafir Üyelerimiz

Kilitpazar platformunda yer alan üyelik formuyla üye olmayıp web sitesinden ya da Kilitpazar mobil uygulamadan platformda yer alan ürünleri satın alan kişiler “Misafir Üye” olarak nitelendirilmektedir. Misafir Üye statüsündeki, müşterilerimizin İşbu Aydınlatma Metni’nin Misafir Üyelerimiz başlığı altındaki 3. maddesinde belirtilen kişisel verileri işlenecektir.

1-) Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uygun olarak toplanan Kişisel Verileriniz, ALİ KAHRAMAN – KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

3-) İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

İşlenen Kişisel Verileriniz:

a-) Kimlik Bilgileri: Adınız ve soyadınız.

Veri İşleme Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin, iletişim faaliyetlerinin, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve ayrıca hukuk işlerinin takibi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, ve ayrıca iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin; talep/şikayetlerin takibi ve yürütülmesi. Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: Kimlik bilgileri altında tanımlanan kişisel veriler, Kilitpazar web sitesi ve mobil uygulamasındaki; talep ve başvurularınız, sözleşmeler, basılı/elektronik formlar (Örn. ödeme formu) aracılığıyla toplanmaktadır.

b-) İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, fatura ve teslimat adresiniz.

Veri İşleme Amacı: Finans ve muhasebe işlerinin; iletişim faaliyetlerinin, iş faaliyetlerinin, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin, hukuk işlerinin takibin ve yürütülmesi. Ayrıca mal/hizmet satış süreçlerinin, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler, Kilitpazar web sitesi ve mobil uygulamasındaki; talep ve başvurularınız, sözleşmeler, basılı/elektronik formlar (Örn. ödeme formu) aracılığıyla toplanmaktadır.

c-) İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgisi ve çerez bilgileri.

Veri İşleme Amacı: Denetim/etik faaliyetlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi. Ayrıca  iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

d-) Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş bilgisi ve  fatura bilgisi, teslimat işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri

Veri İşleme Amacı: İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

e-) Hukuki İşlem Bilgileri: Uyuşmazlık olması halinde dava dosyasındaki bilgiler, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler).

Veri İşleme Amacı: Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. Risk yönetimi süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi. Talep / şikayetlerin takibi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Verilerin Toplanma Yöntemleri: İşbu kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı ya da elektronik sair belgeler yoluyla toplanmaktadır.

Mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak toplanan kişisel verileriniz, Kilitpazar tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, veri sorumlusu sıfatı ile sınırlı olarak işlenecektir.

4-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • İşlenen Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin savunulabilmesi amacıyla hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde, yetkili kişi ve resmi kurumlara paylaşılabilecektir.
 • Bununla beraber, Kilitpazar’ın iş faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı DigitalOcean, Inc. bulut altyapı sağlayıcısının sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Bundan dolayı tarafınıza ait kişisel verilerin Kilitpazar adına sunucuyu yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Kilitpazar, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi yazılımın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak yurt dışına aktarmakta yetkili olabilecektir.
 • Ayrıca, misafir üyelere ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kişisel Verilerin Aktarılması başlıklı 8. maddesine dayanarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak yukarıda sayılan ilgili amaçların gerçekleşmişini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, yapmış olduğumuz mevzuata uygun sözleşmeler kapsamında;
  • Ürünün gönderimini gerçekleştirmek için satın alınan ürünün satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri,
  • Ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için bankalar ile ödeme ağ geçidi için kullanılan iş ortaklarımıza,
  • Teslimat durumu, gönderim durumu vb. konularda bilgi vermek için toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza,
  • Eğer bulunuyorsa, gerektiğinde satış sonrası hizmetler için tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine,
  • Faturalandırma işlemlerinin yürütülmesi ve Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi amacıyla iş ortaklarımız, satın alınan ürün ya da hizmetin satıcısı, danışman ya da hizmet sağlayıcımızla,
  • Müşteri ile satıcı arasındaki ticari faaliyet sonucu, müşterinin e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için satıcı e-fatura iş ortağıyla,
  • Özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımıza,
  • Teknolojik altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla

paylaşılabilecektir.

Target

C-) Satıcılarımız

1-) Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uygun olarak toplanan Kişisel Verileriniz, ALİ KAHRAMAN – KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 3-) İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları ve Toplanma Yöntemi

İşlenen Kişisel Verileriniz: Elektronik posta adresi, şirket türü(şahıs şirketi ya da sermaye şirketi),  eğer satıcı kaydında şahıs firması söz konusu ise: şahıs vergi kimlik numarası ya da şahıs Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası., şahıs adı ve şahıs soyadı, şahıs vergi dairesi, vergi levhası, imza sirküleri. Eğer satıcı kaydında sermaye şirketi söz konusu ise: vergi numarası, şirket türü, mersis no, ticaret sicil numarası, şirket ünvanı, şirket yasal adı, vergi dairesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve fatura türü bilgileri işlenecektir. Finansal veri (hesap sahibi ve hesap ıban), fatura adresi, şirket merkez adresi, iade depo adresi, sevkiyat depo adresi, finans sorumlusu ad ve soyadı, finans sorumlusu telefon numarası, finans sorumlusu e-posta adresi, müşteri hizmetleri sorumlusu ad ve soyadı, müşteri hizmetleri sorumlusu telefon numarası, müşteri hizmetleri sorumlusu e-posta adresi bilgileri ve bunlarla beraber, Platform üzerinde müşteri ile soru-cevap şeklinde iletişimde bulunmanız halinde sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kilitpazar tarafından, veri sorumlusu sıfatı ile, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, veri sorumlusu sıfatı ile; kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve iç denetim faaliyetlerinin, iletişim faaliyetlerinin, mal/hizmet satış süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin, risk yönetimi süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ayrıca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Bununla beraber, Şahıs şirketi için şirket unvanı, tescilli marka, ticaret odası ya da esnaf odası, ticaret sicil numarası, şirket yasal adı, mersis no ve KEP adresi bilgileri ve Sermaye Şirketi için KEP adresi, tescilli marka gibi kişisel verileriniz ise zorunlu olmamakla beraber “Kilitpazar Satıcı Kayıt Formu”nda tanımlamanız durumunda, müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri, stratejik planlama faaliyetleri, pazarlama analiz çalışmaları ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

Satıcıların işlenen kişisel verileri mevzuatta veya muvafakatnamede aksi öngörülmediği müddetçe ve verinin işlenme amacı devam ettiği sürece Kilitpazar tarafından saklanacaktır. Verinin işlenme amacının ortadan kalkması veya alıcıların haklı bir nedenle verinin silinmesini talep etmeleri ve mevzuatın ilgili verinin daha uzun bir süre saklanmasını zorunlu kılmadığı durumlarda ilgili veri silinecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler; Kilitpazar e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik yolla toplanmaktadır.

4-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

İşlenen Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 3. Maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren hallerde yetkili kamu ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.  Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin savunulabilmesi amacıyla yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara ve kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içinde bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza aktarılabilmektedir.

Ayrıca Kilitpazar’ın iş faaliyetlerini yerine getirmek için kullandığı DigitalOcean Inc. bulut altyapı sağlayıcısının sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Bundan dolayı tarafınıza ait kişisel verilerin Kilitpazar adına sunucuyu yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Kilitpazar, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi yazılımın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla otomatik olarak yurt dışına aktarmakta yetkili olabilecektir. Satıcıların yazılımların kullanılması vasıtasıyla yurt dışına aktarımına izin verdiği verileri, yukarıda sayılanlar dışında diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

D-) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel veriler 6698 sayılı KVKK’de belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. İşbu sebepler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair kanun ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler, kurul tarafından belirtilen yeterli önlemler alınmak kaydıyla, ilgilinin açık rızası ile işlenmektedir.

E-) Üye, Misafir Üye ya da Satıcıların Hakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen, Kilitpazar’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da “Kilitpazar Başvuru Formu” ile iletebilirsiniz.

Kilitpazar Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Target

Çerez Politikası

ALİ KAHRAMAN KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) olarak www.kilitpazar.com adresindeki web sitemiz (“Site”) ile mobil uygulamamız (web sitesi ve mobil uygulama artık “Platform” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. İlgili Çerez Politikası (“Politika”), Kilitpazar tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler Politika’da açıklanan şekilde kullanılmaktadır. Kullandığımız çerezler hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

1-) Çerez nedir?

Çerez; daha iyi, hızlı ve güvenli hizmet verebilmek için web siteleri tarafından cihazınızda ya da tarayıcınızda depolanan küçük metin dosyaları olarak tanımlanabilir. Çerezler, Kilitpazar’da olduğu gibi, günümüzde neredeyse tüm internet siteleri tarafından kullanılmaktadır. Çerezler birçok işlevi yerine getirebilir.

2-) Çerezlerin Kullanım Alanları

 • Platform’un işlevsel olarak çalıştırmanı sağlamak
  • Örneğin, Kilitpazar’da satın almak istediğiniz bir ürünü sepete eklediğinizi düşünelim. Bu ürünün, ziyaretiniz boyunca sepette durabilmesi için çerez yapısı kullanılır.
 • Platform’un daha kolay kullanılabilir olmasını sağlamak
  • Örneğin, Kilitpazar’da bir ürünün çok beğendiniz ve bunu başkalarıyla sosyal medyada paylaşmak istediğinizi hayal edin. Bu paylaşıma olanak sağlamak için çerezler kullanılabilir.
  • Kilitpazar tarafından kullanılan diğer bir örnek ise oturuma yönelik çerezlerdir. Bu çerezler yardımıyla Platform’a mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden giriş yaptıktan sonra, çıkış yapmadığınız belli bir süre boyunca oturumunuz açık kalır. Böylece, Platform’a her giriş yaptığınızda tekrar tekrar şifreyi tanımlama zahmetinden kurtulmuş olursunuz.
 • Kişiselleştirme ve reklamcılık faaliyetleri
  • Örneğin, görüntülediğiniz sayfa ya da ürünler üzerinden ilgili alanlarınıza yönelik bilgiler alınabilir. Böylece ziyaretçilerin ilgili alanına yönelik ürünler gösterebilir.
 • Daha performanslı bir platform sağlamak
  • Örneğin, Platform’u ziyaret eden kişilerin sayısı hesaplanabilir. Böylece buna göre bir performans ayarlaması yapılabilir.

Çeşitli çerez türleri vardır. Teknik çerezleri bu türlerden birisidir. Teknik çerezler, Platform’un düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”), kişisel verilerin işlenme şartları başlık 5. maddesi kapsamında ifade edilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak teknik çerezler işlemektedir. Bununla beraber, diğer çerezler, ilgili Kanun’nun 5. maddesinde ifade edilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması ve işbu Çerez Politikası kapsamında nasıl yönetileceği ifade edilen çerez tercihlerinizdeki kabulleriniz hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

3-) Çerezlerin Yönetimi

Platform’u kullanabilmek için çerezleri kullanmanız zorunlu değildir. Ancak Çerezlerin Kullanım Alanları başlığında da anlatıldığı gibi çerezler birçok işlevi yerine getirir. Dolayısıyla çerezleri kullanmamanız Platform’da birçok işlevin doğru çalışmamasına neden olabilir. Örneğin, herhangi bir ürünü sepete ekleyip farklı bir sayfaya geçiş yaptığınızda ürünün sepetinizde hala bulunmasını ya da tarayıcınızı ya da mobil uygulamanızı tekrar çalıştırdığınızda hesabınızın hala açık olmasını sağlamak için çerezleri kullanmalısınız.

Tarayıcınızda çerezlere yönelik çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin, bazı siteler için çerezleri engelleyebileceğiniz gibi tüm çerezleri engelleyebilirsiniz. Bununla beraber, tarayıcınızda kayıtlı olan çerezleri silebilir ya da kayıtlı olan çerezleri ve değerlerini görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan, kullanmış olduğunuz tarayıcıya göre çerezlerle ilgili detaylı bilgileri ulaşabilirsiniz.

Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için ise https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bununla beraber, “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

TARAYICIWEB SİTE ADRESİ
Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Mozillahttps://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi
Operahttps://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
Microsoft Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

4-) Kilitpazar Tarafından Kullanılan Çerezler

Çerez SağlayıcıÇerez AdıÇerez TanımıÇerez TipiÇerez Süresi
Kilitpazarwordpress_sec_Bir kullanıcının WordPress hizmetine erişimini kontrol etmek için bir anahtar olarak kullanılır. Oturum çerezi.session cookie15 Gün
Kilitpazarwordpress_logged_in_Oturum açmış kullanıcılar için WordPress çerezi.functional15 Gün
Kilitpazarwp-settings-Bir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını tutmak için kullanılır.functional1 Yıl
Kilitpazarwp-settings-timeYönetici arayüzü ve muhtemelen ana site arayüzü görünümünüzü özelleştirmek için kullanılır.functional1 Yıl
Kilitpazarwordpress_test_cookieTarayıcının çerezleri kabul edip etmediğini sınar.functionalOturum boyunca
Kilitpazarwoocommerce_recently_viewedSon görüntülenen ürünleri göstermek için kullanılır.functionalOturum boyunca
Kilitpazarwp_woocommerce_session_Her müşteri için alışveriş sepeti verilerini veritabanında nerede bulacağını bilmesi için her müşteri için benzersiz bir kod içerir.functional2 Gün
Kilitpazarwoocommerce_cart_hashAlışveriş sepeti içeriğinin/verisinin ne zaman değişeceğini belirlenmesine yardımcı olur.functionalOturum boyunca
Kilitpazarwoocommerce_items_in_cartAlışveriş sepeti içeriğinin/verisinin ne zaman değişeceğini belirlenmesine yardımcı olur.functionalOturum boyunca
Kilitpazargadwp_wg_Satıcı mağaza ölçümleri / vendor analytics 1 Saat
Kilitpazartk_aiKişisel veri depolamayıp rastgele anonim bir kimlik depolar.functionalOturum boyunca

Target

Rıza Metni

Şirketimiz ALİ KAHRAMAN – KİLİTPAZAR E-TİCARET (“Kilitpazar”) tarafından www.kilitpazar.com internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmekten memnuniyet duyarız. Bir elektronik ticaret platformu olan Kilitpazar’da ticari faaliyette bulunabilmek, alışveriş yapabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan alışverişten farklı olarak üyelik; alışkanlıkları, geçmişteki alışverişleri, yapmış olduğu incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü olarak kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylı olarak anlatıldığı şekilde ifade edilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmış olduğumuz profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin en üst derecede yerine getirilmesi için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) kurala bağlanan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması sebebiyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyanda bulanacağı açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istememeniz durumunda, sitemize üyelik kaydı gerçekleştirmeden alışveriş yapabilirsiniz.

Açık rızanıza bağlı olarak;

a. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Siz Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (ad ve soyad), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası), internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (sipariş bilgisi ve  fatura bilgisi, teslimat işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri, Kilitpazar’da yer alan ürünlere ilişkin yorumda bulunulması ve/veya soru sorulması halinde yorum ve sorular içerisinde (Açık Rıza gerekli mi ?) bizzat paylaşılan bilgiler), işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgisi, parola bilgileri ve çerez bilgileri).

b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda ifade edilen kişisel verileriniz, rıza gösterip Kilitpazar’a üye olmanız durumunda; size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle saptanması, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Kilitpazar’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve bununla beraber müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Kilitpazar’ın ve Kilitpazar ile anlaşma yapmış olan profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Kilitpazar’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nin 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki şartına bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nin Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak yurt dışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Rıza göstererek Kilitpazar üyesi olmanız durumunda;

kimlik(ad ve soyad), iletişim(e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası), ve işlem bilgileriniz (sipariş bilgisi ve fatura bilgisi, teslimat işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri, Kilitpazar’da yer alan ürünlere ilişkin yorumda bulunulması ve/veya soru sorulması halinde yorum ve sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler).

işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgisi, parola bilgileri ve çerez bilgileri).

KVKK’nin “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz bulunmaması nedeniyle, bulut altyapı sağlayıcımız olan ve yurtdışında mukim ve sunucuları yurtdışında bulunan DigitalOcean Inc. tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin, mal ve hizmet satış süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, pazarlama faaliyetlerinin ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Kilitpazar’ın işbu faaliyetleri yerine getirmek için anlaşmış olduğu bu şirket uluslararası çapta kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine, dolayısıyla Kilitpazar’a güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmekte olup ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Veri İşleyen(yukarıda firma) tarafından Kilitpazar’ın talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyen tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

d. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nin 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde , bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, Kilitpazar üye kayıt sayfasındaki “Üye Ol” butonuna basarak kabul etmiş olacaksınız.

Target

Başvuru Formu

Kişisel verileriniz hakkındaki hak ve talepleriniz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen koşullara göre düzenlenmiş dilekçe ile ya da Kilitpazar Başvuru Formu ile bize ulaşabilirsiniz. Bunun için başvuru formunu doldurmalısınız. Kilitpazar Başvurunu Formu’nu buradan indirebilirsiniz.

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuran”), KVKK’nin 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuran’ın bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Söğütözü Mahallesi/Söğütözü Caddesi 2 A/9/ Çankaya/AnkaraZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligatSöğütözü Mahallesi/Söğütözü Caddesi 2 A/9/ Çankaya/AnkaraTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)ali.kahraman.6@hs01.kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Ana Menu